Новини

Начало > Новини
13 09.2021

Адресът на управление на фирмата е един от основните индивидуализиращи белези, който се вписва в Търговския регистър. Свързва се с точно определено населено място, квартал, улица, сграда и т.н. От правна гледна точка адресът на управление се счита и за мястото за кореспонденция с дружеството, ако и…

07 09.2021

Основно изискване към името на фирмата е да бъде уникално. То ще бъде вписано в Търговския регистър и ще служи за основен идентификатор на дружеството, заедно със служебно издадения уникален код (ЕИК). Не е възможно да съществуват две фирми, с еднакви имена. Името на дружеството трябва да бъде изпи…

30 08.2021

Освен най-популярните и често използвани форми на юридическо лице ЕООД и ООД, Търговският закон предвижда възможност за учредяване и на друг тип дружества. Тези правни форми са по-рядко срещани или характерни за определени типове дейности, най-често заради спецификата им на учредяване и управление.…

23 08.2021

Регистрацията на фирма има своите основни елементи, с които собственикът, трябва да е запознат. Те са следните: * Име на фирмата * Адрес * Капитал * Предмет на дейност Име на фирмата - трябва да бъде изписано на кирилица и да бъде свободно, това може да се провери в Търговския регистър. Възможно е …

16 08.2021

В днешната статия ще обърнем внимание на същността на Дружеството с ограничена отговорност. Какво представляват ЕООД и ООД ще се постараем да разясним в следващите редове. Определение за Дружество с ограничена отговорност (ООД) е дадено в Търговския закон - това е дружество, образувано от едно или …

09 08.2021

Много хора, които са решили да стартират свой бизнес днес, се чудят коя е най-подходящата правна форма за тяхното дружество. Много често получаваме въпроси, дали ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) е по-добър избор от ЕТ (Едноличен търговец). По тази причина решихме в днешната стати…

02 08.2021

Какво представлява фирмата? Стопанската дейност в България по закон се извършва от търговци, които се делят на два вида: _Еднолични търговци (ЕТ)_ - лице, което самостоятелно взема решения и извършва търговска дейност след регистрация в Търговския регистър. _Търговски дружества_ - фирми", регистрир…

26 07.2021

Вета Ви е компания с опит в сферата на учредяване на търговски дружества. Ние предоставяме на нашите клиенти услуги, свързани с регистрация на фирма, промяна на фирмени данни (наименование, адрес, управител, контакти и други), покупко-продажба на дружествени дялове, предоставяне на данъчен адрес и …

24 03.2020

Уважаеми приятели, бихме желали да Ви уведомим, че независимо от обстановката, породена от COVID-19 и свързаните с него мерки, ние продължаваме да извършваме нашите услуги дистанционно и в най-кратки срокове, съгласно всички изисквания за безопасност. Свържете се с нас през меню Контакти или във Фе…

02 03.2020

От днес функционира новият ни обновен сайт на адрес WWW.VETA.BG. На него можете да откриете пълна информация за предлаганите от нас услуги и готови решения за Вашия бизнес. Посетете ни на www.veta.bg и разберете как и с какво можем да Ви бъдем полезни. Можете да се свържете с нас по всяко време пре…