Новини

Начало > Новини
13 12.2021

Според Търговския закон едно юридическо лице, независимо от вида му (ЕООД, АД, ООД), може да бъде едноличен собственик на ЕООД или съдружник в ООД. Процедура по учредяване Съществува разлика при учредяване на дружество от вида на собственика или съдружника, който учредява фирмата. Юридическите лица…

06 12.2021

За едноличния собственик на капитала или съдружниците осигуровки не се дължат в случаите, когато: * Собственикът/съдружникът не е управител на фирмата; * Собственикът/съдружникът не упражнява трудова дейности и не получава възнаграждение от дружеството (разпределянето на печалбата, от дейността на …

29 11.2021

За да функционира фирмата след като се регистрира, има няколко стъпки, които е желателно да се изпълняват. 1. Осигуряване на собственици и управители - чрез това действие се извършва първия приход или разход за фирмата, първото издаване на фактура за приход или разход, започва да тече срок от 7 дни…

22 11.2021

За регистрация на фирма е необходимо да се подготвят следните документи: * Учредителен акт / Дружествен договор * Учредителен протокол * Съгласие и образец от подпис * Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър * Декларация по чл. 141 от Търговския закон * Декларация по чл. 142 от…

15 11.2021

Възможна ли е регистрация на фирма с пълномощно? При регистрация на фирма една част от дейностите могат да се извършат чрез пълномощно. Необходимостта от удостоверяване самоличността на собственика или управителя на дружеството не позволява да се използва пълномощно. Ето кои действия могат да се изп…

08 11.2021

От целия набор с документи за регистрация на фирма само един документ се заверява нотариално и това е образецът от подписа на управителя. Процедурата е кратка, лесна и евтина, но е задължителен елемент съгласно изискванията на българското законодателство. Посещение при нотариус задължително се извъ…

01 11.2021

За регистрация на фирма е задължително собственикът на ЕООД или съдружниците в дружеството (ООД) да посетят произволна банка, където се заплаща държавна такса към Агенцията по вписванията и се внася капитала на дружеството. Капитала на фирмата се внася от собственика/съдружниците по набирателна сме…

25 10.2021

В днешната статия ще споделим с Вас през какви етапи трябва да преминете при регистрацията на Вашата фирма. Можете да разчитате на нас за съдействие при всеки един от тях. Етапи на регистрация на фирма Регистрацията на фирма преминава през няколко етапа: * Подготовка на документите; * Откриване на …

18 10.2021

Българското законодателство позволява чужд гражданин да учреди ЕООД или стане съдружник в ООД в страната. За чужденците на практика се прилагат същите правила, като за български граждани, с някои особености. Език на документите Документи, изготвени изцяло на чужд език, няма да бъдат допуснати за вп…

11 10.2021

Учредяването на дружество с ограничена отговорност, може да се извърши от едно или повече лица, които взимат решенията във фирмата и внасят капитала по сметката на дружеството. Когато дружеството се състои от съдружници е ООД (Дружество с ограничена отговорност). Когато собственикът на фирмата е ед…