Регистрация на фирма и ДДС регистрация

Начало > Регистрация на фирма и ДДС регистрация

      Ние от Вета Ви - Регистрация на фирма и виртуален офис Ви предлагаме да извършим първоначалната регистрация на Вашето дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Ние ще подготвим всички необходими документи, ще Ви дадем всички инструкции за необходимото съдействие, от Ваша страна и ще осигурим подаването на готовите документи. Освен това можем да подготвим и извършим за Вас регистрация по Закона за ДДС, както за новоучредено дружество без оборот, така и на действаща фирма на база достигнат оборот за задължителна регистрация.

Други услуги