Регистрация на фирма и ДДС регистрация

Начало > Регистрация на фирма и ДДС регистрация


Ние от Вета Ви - счетоводни услуги и виртуален офис Ви предлагаме да
извършим първоначалната регистрация на Вашето дружество в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. Ние ще подготвим всички необходими
документи, ще Ви дадем всички инструкции за необходимото съдействие от
Ваша страна и ще осигурим подаването на готовите документи. Освен това
можем да подготвим и извършим за Вас регистрация по Закона за ДДС, както
за новоучредено дружество без оборот, така и на действаща фирма на база
достигнат оборот за задължителна регистрация.

Други услуги