Данъчен адрес

Начало > Данъчен адрес


На нашия адрес можете да регистрирате своето дружество и да го посочите
като адрес за кореспонденция с НАП, НОИ и други държавни институции. Ние
ще приемем предназначената за Вас информация и ще Ви я предадем по
удобен за Вас начин в най-кратки срокове. Услугата е подходяща за всеки,
чийто бизнес изисква постоянна мобилност и няма необходимост от
ангажиране на много средства, време и усилия в създаване и обезпечаване
на свой собствен офис, на който да бъде търсен и посещаван от органите
на държавната администрация.

Други услуги