За VETA.BG

Вета Ви - Регистрация на фирма и виртуален офис Ви предлага да организира за Вас офис, който да използвате за кореспонденция с всички държавни и частни организации, без това да Ви ангажира с време, енергия и много средства. Ние можем да приемем и да Ви предоставим кореспонденцията с институциите без да се налага да наемате квалифициран персонал или да инвестирате в помещения.

Служителите на Вета Ви - регистрация на фирма и виртуален офис имат опит и практика, които ни позволяват да защитаваме интересите на нашите клиенти и да подпомагаме тяхното развитие, спестявайки им време и средства.

Прочети повече →

Ориентирани сме спрямо Вашите потребности

Вета Ви - регистрация на фирма и виртуален офис разполага с утвърдена практика при водене на кореспонденцията с държавните институции, която подпомага защитата на интересите на нашите клиенти в случаи на недобросъвестни практики от страна на администрацията.

Kоректно и любезно обслужване

Вета Ви - регистрация на фирма и виртуален офис Ви спестява ангажиращите и често натоварващи разговори с държавната администрация. Ние сме професионално подготвени и можем да ги проведем вместо Вас защитавайки интересите Ви.

Достъпни по всяко време

Екипът на Вета Ви - регистрация на фирма и виртуален офис е насреща при всяко Ваше запитване и е готов да приеме Вашите препоръки във всеки един момент. Можете да получите своята документация лично в нашия офис, по имейл или чрез лицензирана куриерска служба. С нас Вие никога няма да пропуснете посещение!

Последни Новини

13 12.2021

Според Търговския закон едно юридическо лице, независимо от вида му (ЕООД, АД, ООД), може да бъде едноличен собственик на ЕООД или съдружник в ООД. Процедура по учредяване Съществува разлика при учредяване на дружество от вида на собственика или съдружника, който учредява фирмата. Юридическите лица… Прочети повече

06 12.2021

За едноличния собственик на капитала или съдружниците осигуровки не се дължат в случаите, когато: * Собственикът/съдружникът не е управител на фирмата; * Собственикът/съдружникът не упражнява трудова дейности и не получава възнаграждение от дружеството (разпределянето на печалбата, от дейността на … Прочети повече

29 11.2021

За да функционира фирмата след като се регистрира, има няколко стъпки, които е желателно да се изпълняват. 1. Осигуряване на собственици и управители - чрез това действие се извършва първия приход или разход за фирмата, първото издаване на фактура за приход или разход, започва да тече срок от 7 дни… Прочети повече

22 11.2021

За регистрация на фирма е необходимо да се подготвят следните документи: * Учредителен акт / Дружествен договор * Учредителен протокол * Съгласие и образец от подпис * Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър * Декларация по чл. 141 от Търговския закон * Декларация по чл. 142 от… Прочети повече